โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

ไข้หวัดใหญ่ อาการหลักของไข้หวัดใหญ่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ การตั้งครรภ์ เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่คาดหวังม … Read more