โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

ไข่ การตกไข่ผิดปกติทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากและการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์

ไข่

ไข่ การสร้างวัฏจักรการตกไข่ตามปกติ จำเป็นต้องมีการทำงาน … Read more