โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

เลือด ผลการตรวจและโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบอธิบายความหมายดังนี้

เลือด

เลือด ผลการตรวจแพทย์ใช้การตรวจเลือด PCT โปรตีนที่ตอบสนอ … Read more