โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

ชา วิธีการเลือกชา คุณภาพของชาสามารถประเมินได้ด้วยสายตาโดยตัวบ่งชี้ต่อไปนี้

ชา

ชา อ่านและทำให้แน่ใจว่าชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มที่คุ้นเคย … Read more