โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

สมาธิสั้น อธิบายอาการทางคลินิกของโรคสมาธิสั้นในเด็กและวิธีการรักษา

สมาธิสั้น

สมาธิสั้น ADHD หรือที่เรียกว่าโรคสมาธิสั้น ADHD เป็นปัญ … Read more