โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

อีสุกอีใส การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และข้อควรระวัง

อีสุกอีใส

อีสุกอีใส การฉีดวัคซีนป้องกันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แ … Read more