โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

พยาธิ ส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในส่วนใด และรักษาได้อย่างไร

พยาธิ

พยาธิ การรักษาโรคพยาธิ ในปัจจุบันมีอุบัติการณ์สูง ดังนั … Read more