โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

การควบคุม อธิบายการควบคุมน้ำตาลและการเลือกยาแก้หวัดสำหรับโรคเรื้อรัง

การควบคุม

การควบคุม น้ำหนักตัว และรอบเอวการควบคุมน้ำตาลคือ เรื่อง … Read more