โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

อาหาร มีจริงหรือไม่กับอาหารบางชนิดที่สามารถทำให้คนง่วงได้ เพราะสาเหตุใด

อาหาร

อาหาร คือ สารใดๆ การบริโภคเพื่อให้ชีวิตมีการสนับสนุนทาง … Read more