โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

ทรัพยากรน้ำ กับวิกฤตน้ำจืดที่โลกกำลังได้เผชิญอยู่ในขณะนี้

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ เนื่องจาก 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นผิวโลกเป็นน … Read more