โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

ตับ อธิบายเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของความถี่ของการละเมิดสถานะการทำงานของตับ

ตับ

ตับ ในระหว่างการเปลี่ยนรูปทางชีวภาพของไบโอติกส์ การก่อต … Read more