โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

การควบคุมตนเอง การพัฒนาการควบคุมตนเอง และวิธีพัฒนาอธิบายได้ ดังนี้

การควบคุมตนเอง

การควบคุมตนเอง ผลที่ตามมาอาจแตกต่างกันมากจากอารมณ์ไม่ดี … Read more