โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

โรค อธิบายการเกิดโรคของภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง

โรค การเกิดภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง ไฮโปทาลามิค ต่อมใต้สมอง ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง ขึ้นอยู่กับการละเมิดการควบคุมโทนิค โดปามีนที่ยับยั้งการหลั่งโปรแลคติน ที่เกิดจากความผิดปกติของไฮโปทาลามิค การกระตุ้นอย่างต่อเนื่องของการหลั่งโปรแลคติน นำไปสู่การเกิดไฮเปอร์พลาสเซียของโปรแลคโตฟอเรส ก่อนจากนั้นจึงทำให้เกิดไมโครแมโครอะดีโนมาของต่อมใต้สมอง ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง

รวมถึงความผิดปกติของประจำเดือน อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการขูดเยื่อบุมดลูกบ่อยๆ หรือหลังการตรวจผนัง ของมดลูกหลังคลอดด้วยตนเอง ในกรณีเหล่านี้ การปล่อยโปรแลคตินที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความเสียหายต่อตัวรับในมดลูก เนื้องอก กระบวนการอักเสบ ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในไฮโปทาลามัส สามารถขัดขวางการสังเคราะห์ และการปลดปล่อยโดปามีนออกจากเซลล์ประสาท ทูเบอโรอินฟันดิบิวลาร์ ความเสียหายต่อก้านต่อมใต้สมอง

โรค

โดยเนื้องอกด้วยการบาดเจ็บ กระบวนการอักเสบขัดขวางการขนส่งโดปามีนไปยังต่อมใต้สมอง ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง บั่นทอนการทำงานของระบบสืบพันธุ์ การหลั่งโปรแลคตินที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการรักษา การให้นมบุตรทางพยาธิวิทยาแล้วรบกวนการทำงาน ของระบบสืบพันธุ์ในสตรีดังนี้ โดยผลกระทบโดยตรงต่อรังไข่ ความเข้มข้นสูงของโปรแลคติน ทำให้เกิดความไม่เพียงพอของคอร์ปัสลูเทียม ซึ่งมาพร้อมกับการหลั่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ลดลง

เวลาโปรแลคตินซึ่งมีผลผูกพัน กับตัวรับโกนาโดโทรปิน ที่ระดับของรังไข่ยับยั้งผลกระทบของโกนาโดโทรปินส์ ต่อการสร้างสเตียรอยด์และลดความไวของรังไข่ ต่อโกนาโดโทรปินส์ภายนอกและภายใน ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง ยับยั้งการทำงานของโกนาโดโทรปิน การหลั่งของต่อมใต้สมอง ปิดกั้นการหลั่ง LH สูงสุดที่เกิดขึ้นเอง โดยการลดความไวของไฮโปทาลามิคต่อเอสโตรเจน ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนลูทีไนซิ่ง

การปล่อยฮอร์โมน RG LH อาการทางคลินิกของภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง อาการหลักประการหนึ่งคือกาแล็กโตเรีย ตั้งแต่น้ำนมเหลืองหยดเดียวไปจนถึงกระแสน้ำนม ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง มักมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของรังไข่ ซึ่งอาจปรากฏเป็นอโนเวชั่น ขาดระยะลูเทียล ประจำเดือนผิดปกติหรือภาวะที่ไร้ประจำเดือน นอกเหนือจากการให้นมทางพยาธิวิทยา และประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะมีบุตรยากความใคร่ที่ลลงด

รวมถึงโรคอ้วนมักถูกบันทึกไว้ด้วย ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิก รูปแบบต่อไปนี้ของกลุ่มอาการของภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง กาแล็กโตเรียและความผิดปกติ ของประจำเดือนมีความโดดเด่น กาแล็กโตเรีย ภาวะที่ไร้ประจำเดือน ร่วมกับเนื้องอกต่อมใต้สมอง กาแล็กโตเรีย ภาวะที่ไร้ประจำเดือนโดยไม่มีเนื้องอกต่อม ต่อมใต้สมอง รูปแบบการทำงานที่เรียกว่า กาแล็กโตเรีย ภาวะที่ไร้ประจำเดือนหลังคลอด หรือกลุ่มอาการคีอารีฟรอมเมล

กาแล็กโตเรียภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และสัญญาณของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนหลัก อาการทางคลินิกของกาแล็กโตเรีย ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนด้วยกาแล็กโตเรีย ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน อ่อนแอ อ่อนเพลีย ชะลอปฏิกิริยาทางจิต ชา ท้องผูก ง่วงนอน ผิวแห้ง เล็บเปราะ บางครั้งสัญญาณแรก ของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแฝง อาจเป็นกาแล็กโตเรียที่เกิดขึ้นเอง การรวมกันของเนื้องอกต่อม ต่อมใต้สมองกับภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน

กาแล็กโตเรียเบื้องต้น รวมถึงความผิดปกติของประจำเดือนนั้นหายาก วิธีการวินิจฉัย โรค ภาวะระดับโปรแลคตินในเลือดสูง ประการแรก ใช้คำจำกัดความของระดับเริ่มต้นของโปรแลคติน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าใน 95 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มีภาวะโปรแลคติเมียในเลือดสูงที่ไม่ใช่เนื้องอก ระดับของโปรแลคตินไม่เกิน 2000 ล้านหน่วยสากลต่อลิตร ด้วยการเกิดเนื้องอกของโรค ระดับของโปรแลคตินจะสูงกว่า 2,000 ล้านหน่วยสากลต่อลิตร

ระดับของโปรแลคตินในเนื้องอกต่อม ต่ำกว่าในเนื้องอกต่อมระดับของ LH และ FSH มักจะลดลง วิธีเพิ่มเติมในการวินิจฉัยเนื้องอกต่อมใต้สมอง ในการวินิจฉัยเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง จำเป็นต้องมีการเอกซ์เรย์ของเซลลา ทูร์ซิกา อาการทางรังสีวิทยาในระยะเริ่มต้น ของการพัฒนาเนื้องอกในต่อมใต้สมองคือ OP ในท้องถิ่นหรือทั้งหมดของผนังของเซลลา เทอร์ซิกา ความไม่สม่ำเสมอของพื้นที่ของรูปร่างภายใน ของผนังกระดูกที่มีโครงสร้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงของกระดูก

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ช่วยได้มากในการวินิจฉัยไมโครอะดีโนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการแนะนำคอนทราสต์เอเจนต์ การใช้เทคนิคนี้ทำให้สามารถวินิจฉัยอานม้าตุรกี ซึ่งมักพบในผู้ป่วยโรคกาแลคโตรเรียและความผิดปกติของประจำเดือนต่างๆ โดยปกติน้ำไขสันหลังจะไม่เข้าสู่บริเวณอานม้าของตุรกี เนื่องจากไดอะแฟรมที่ปิดทางเข้าอานเซลลาเทอร์ซิกา หลักเกิดขึ้นเมื่อไดอะแฟรมอานล้มเหลว

ความดันของน้ำไขสันหลังเพิ่มขึ้น เซลลาเทอร์ ซิกาที่ว่างเปล่ารองเกิดขึ้นกับซีสต์ เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง หัวใจวาย โรคประสาท อาการของโรคซิฟิลิสและแกรนยูโลมาของต่อมใต้สมอง ตลอดจนหลังการผ่าตัดหรือการฉายรังสีของเนื้องอกต่อมใต้สมอง วิธีการวินิจฉัยเซลลา เทอร์ซิกาที่ว่างเปล่าก็คือการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ และการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง ซึ่งในโพรงของอานนั้นเต็มไปด้วยก๊าซ หรือสารตัดกันในระดับหนึ่ง ใช้การทดสอบวินิจฉัยเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคทางสรีรวิทยา

อ่านต่อได้ที่ >>  ประจำเดือน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผูกของหลอดเลือดแดงมดลูก