โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

อาคารสถานที่