โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-486740

ประกันภัย ทั้งหมดเกี่ยวกับค่าปรับสำหรับการขาดประกันภัย อธิบายได้ ดังนี้

ประกันภัย ตามกฎหมายของประเทศยูเครนเกี่ยวกับการประกันภาคบังคับ ของความรับผิดทางแพ่งผู้ใช้ถนน ทุกคนจะต้องขับรถด้วยนโยบาย OSAGO ผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามสถิติคือ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่บางคนเสี่ยงและแหกกฎ การประกันภัยที่ออกตามกำหนดเวลา ช่วยให้คุณสามารถลดความสูญเสียทางการเงิน เพื่อชดเชยผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การละเมิดกฎจราจร ตัวแทนของบริการชายแดน เมื่อขับรถข้ามพรมแดนของประเทศ การกำหนดจำนวนเงินค่าปรับ บทลงโทษทางการเงินที่น้อยที่สุดสำหรับการไม่มีสัญญาประกันภาคบังคับคือ 17 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี หรือ UAH 425 ค่าปรับสูงสุดคือ 50 รายได้ขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียภาษีของประชาชน

UAH 850จำนวนเงินค่าปรับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ คุณจะต้องชำระเงินขั้นต่ำในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของรถมีประกันแต่ลืมไว้ที่บ้านสามารถแสดงสำเนาขอเอกสารได้ หากไม่มีนโยบาย แต่ผู้ขับขี่โน้มน้าวตัวแทนของกฎหมายว่ามีอยู่ มีเอกสารแต่เสียหาย หากนโยบาย OSAGO เกินกำหนดไม่เคยออก ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุและไม่แสดงกรมธรรม์ จะมีการออกค่าปรับสูงสุด

ประกันภัย

ความรุนแรงของความผิดจะถูกกำหนดโดยตำรวจ ในบางสถานการณ์ เขาอาจจะผ่านพ้นไปพร้อมกับคำเตือนด้วยวาจา เป็นเรื่องยากมากที่จะพลาดการหมดอายุของสัญญา OSAGO บริษัทประกันภัยเตือนเกี่ยวกับข้อมูลนี้มีอยู่ในแอปพลิเคชันมือถือ ให้ชำระเงิน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำตัดสิน หลังจากช่วงเวลานี้ จำนวนเงินค่าปรับทางการเงินจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ชำระเงินให้กับกระทรวงการคลัง ณ สถานที่จดทะเบียนรถ ข้อมูลข้างต้นใช้กับการขับขี่บนแผ่นป้ายขนส่ง บริษัท ประกันภัย หลายแห่งเสนอให้ซื้อกรมธรรม์เป็นเวลา 15 วัน ซึ่งเป็นเหตุผลสำหรับกรณีดังกล่าว ค่าปรับไม่ใช่ความสูญเสียทั้งหมดที่เจ้าของรถจะต้องเสียซึ่งไม่ได้ทำสัญญาประกันรถยนต์ภาคบังคับกับบริษัทประกันภัย ในกรณีที่มีผู้เอาประกันภัย เช่น อุบัติเหตุที่ เกิดจากความผิดพลาด ผู้ขับขี่จะซ่อมรถด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียหาย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นมากกว่าค่าใช้จ่ายของ avtocitizen หากผู้เริ่มเกิดอุบัติเหตุมีสัญญาประกันภาคบังคับที่มีผลบังคับ ความเสียหายที่เกิดกับผู้บาดเจ็บ จะได้รับการชำระโดยบริษัทประกันภัยที่ทำข้อตกลงร่วมกัน สำหรับความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพ 260,000 Hryvnias ได้รับการชดเชยสำหรับเหยื่อรายหนึ่งสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน สูงถึง 130,000 Hryvnias

บางครั้งคนขับได้รับค่าปรับ เนื่องจากพวกเขาทำประกันผ่านตัวแทน นายหน้าที่น่าสงสัย ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดขึ้นระหว่าง MTIBU และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง แต่เป็นการยากที่จะระบุว่า เจ้าของรถไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลง วิธีตรวจสอบความถูกต้องของนโยบาย OSAGO

ความชอบธรรมของนโยบาย OSAGO สามารถกำหนดได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ทางการของ MTIBU ในการดำเนินการนี้ ให้ป้อนหมายเลขรถยนต์ หรือสัญญาประกันภัยในช่องค้นหา โดยระบบจะออกชื่อผู้เอาประกันภัย สถานะปัจจุบัน ที่อยู่ตามกฎหมาย ตลอดจนยี่ห้อ รุ่นรถ รหัส VIN หากไม่มีอินเทอร์เน็ตบนท้องถนน คุณสามารถใช้ช่องทางระยะไกลอื่น โทรหาสายด่วนของมอเตอร์

และให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบ ขั้นตอนจะต้องเสร็จสิ้นหากอุบัติเหตุจราจร ได้รับการจดทะเบียนในรูปแบบของโปรโตคอลยูโร ข้อกำหนดเบื้องต้นคือความพร้อมของนโยบายที่ถูกต้องสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในเหตุการณ์บนท้องถนน ในกรณีใดบ้างที่จะไม่ถูกปรับ กฎหมายกำหนดความเป็นไปได้ในการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่ต้องออก OSAGO ให้กับคนหลายกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมใน ATO และการสู้รบ เหยื่อระหว่างการประท้วงที่ Euromaidan คนพิการกลุ่มแรกที่มีใบอนุญาตขับรถ ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นของคนพิการกลุ่มแรก ค่าปรับที่ออกให้แก่พลเมืองดังกล่าวสามารถถูกคัดค้านได้ในศาล หากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มอภิสิทธิ์ของประชากร คุณไม่มีประกัน แต่คุณต้องการขับรถ มีเพียงการตัดสินใจที่ถูกต้องเท่านั้น E OSAGO นั้นถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งสามารถซื้อได้จากเว็บไซต์ทางการของผู้ประกันตน กระบวนการนี้ใช้เวลา 5 นาที ในกรณีนี้ความเสี่ยงในการสูญหาย หรือลืมเอกสารจะต่ำลง เนื่องจากเอกสารจะถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์พกพา ตอนนี้ประเทศยังคงพัฒนาโครงการตรวจสอบการปรากฏตัวของ OSAGO โดยอัตโนมัติ การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติมในการเลือกใช้สามัญสำนึก

ด้วยการแนะนำระบอบการปกครองปลอดวีซ่า Ukrainians ได้ขยายโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศ แพ็คเกจการเดินทางจะแทนที่หนังสือเดินทางไบโอเมตริกซ์หนึ่งใบ ตอนนี้กรมธรรม์ประกันนักท่องเที่ยวไม่อยู่ในรายชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับการข้ามพรมแดน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่จำเป็นต้องออก มีกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนการเข้าและออกของพลเมืองตามที่ทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศ ต้องมีประกันสุขภาพเป็นอย่างน้อย

เนื่องจากต่างประเทศไม่ได้ให้บริการรักษาฟรี กรมธรรม์ประกันภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เดินทางที่มีบุตร เมื่อไปเยือนประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อเหตุการณ์ของผู้เอาประกันภัย เมื่อวางแผนวันหยุดสุดโต่ง หากต้องการเยี่ยมชมประเทศที่ยังไม่ได้แนะนำระบอบการปลอดวีซ่า บริเตนใหญ่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ นโยบายถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าประเทศ

เมื่อเปลี่ยนเขตภูมิอากาศ ความหนาวเย็นซ้ำซากอาจทำให้เกิดปัญหาได้มากมาย ดังนั้น การซื้อกรมธรรม์จึงเป็นทางเลือกของคนที่มีสติสัมปชัญญะ ซึ่งการจากไปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น บริการทางการแพทย์ในประเทศแถบยุโรปมีราคาแพงมาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เอาประกันภัย ไม่สามารถเทียบได้กับค่าประกันภัย พวกเขาสูงกว่าสิบเท่า ค่าบริการโดยประมาณ

การวิเคราะห์คร่าวๆของอัตราดังกล่าว ทำให้เชื่อว่าการลาออก โดยไม่ได้รับการคุ้มครองทางการเงินอย่างไร้เหตุผล ในกรณีนี้ พลเมืองจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือความช่วยเหลืออื่นๆ ที่อาจจำเป็นในต่างประเทศ นโยบายนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผ่าน แต่ยังรับประกันความอุ่นใจส่วนบุคคล หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำสัญญาประกัน เมื่อเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลบางประการ

คุณควรหาราคาค่ารักษาพยาบาลในประเทศปลายทางก่อนวันเดินทาง คนเดินทางบ่อยซื้อประกัน 1 ปี ใช้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าตอนสมัครออกเดินทางแต่ละครั้ง ประกันการเดินทางให้อะไร บริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง สามารถเสนอแพ็คเกจซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประกันการเดินทางขั้นพื้นฐานครอบคลุม ผู้ป่วยนอกเร่งด่วน การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ค่าขนส่งสำหรับการส่งเหยื่อไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด อพยพไปยังรัฐบ้านเกิดหากเหมาะสมสำหรับการรักษา ค่ารักษาพยาบาล การดูแลทันตกรรมฉุกเฉิน แพ็คเกจขยายรวมถึงการสนับสนุนทางกฎหมาย ความเสี่ยงของสัมภาระสูญหาย การชดเชยความล่าช้าของเที่ยวบินหรือการสูญเสียเอกสารส่วนตัว การกลับบ้านก่อนกำหนดเนื่องจากญาติสนิทเสียชีวิต ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเรื้อรัง เครื่องสำอางและการทำศัลยกรรมพลาสติก หากมีการปีนเขา ดำน้ำ หรือเล่นกีฬาผาดโผนข้อตกลงที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในสัญญา ในกรณีของประกันคุณต้องโทรติดต่อบริษัทช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในสัญญา คุณจะได้รับอัลกอริธึมที่ชัดเจนสำหรับขั้นตอนต่อไป

กรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงประเภทประกันภัยภาคบังคับสำหรับผู้เดินทาง ซึ่งระบุไว้ในกฎหมายการท่องเที่ยว และประเภทเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทาง หากสามารถใช้ได้ ผู้เอาประกันภัยรับประกันว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลฟรี ระหว่างการเดินทางภายใต้โปรแกรมประกันที่เลือก วิธีตรวจสอบประกัน เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบการมีอยู่ของนโยบาย

อย่างไรก็ตาม การไม่มีสัญญาประกันอาจทำให้การปฏิเสธการข้ามพรมแดนเกิดขึ้นได้ ในบางประเทศ ความคุ้มครองสูงสุด 35,000 ยูโร เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าประเทศ คุณมีแนวโน้มที่จะถูกขอให้แสดงกรมธรรม์ของคุณมากขึ้นเมื่อต้องผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางหากคุณเดินทางกับเด็ก เมื่อข้ามพรมแดนของประเทศ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอนโยบาย แต่พวกเขาจะปล่อยให้คุณออกนอกประเทศโดยอธิบายผลที่ตามมา

แม้จะมีการลดความซับซ้อนของเงื่อนไขในการเข้าสู่สหภาพยุโรป แต่ก็ควรซื้อนโยบาย มันไม่ได้เป็นเพียงการรับประกันความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังผ่านเมื่อผ่านการควบคุมทางศุลกากร

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ :  บัณฑิตวิทยาลัย วิธีการเตรียมตัวสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย อธิบายได้ ดังนี้